Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày đăng: 8/4/2020

Vừa qua, ngày 28/7/2020 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Tố Quyên - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng thuộc Chi cục Dân số tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; Phòng Dân số và truyền thông; Trưởng Ban Dân số xã, Trạm trưởng Trạm y tế xã, Viên chức dân số và 181 cộng tác viên y tế - dân số thôn, tổ dân phố.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh truyền đạt, cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác dân số trong tình hình mới; vấn đề giảm sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, nâng cao chất lượng dân số. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; Thông tin về công tác tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa dịch vụ SKSS/KHHGĐ. Hướng dẫn về công tác quản lý, ghi chép thông tin biến động về dân số - KHHGĐ tại cơ sở…

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số tại địa bàn quản lý; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác dân số tại cơ sở như: tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm sinh con lần thứ 3 trở lên vẫn còn nhiều; vấn đề sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng cao; nguồn kinh phí đầu tư cho công tác dân số tại cơ sở còn hạn chế... Tất cả những ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Y tế huyện ghi nhận, giải đáp thỏa đáng.

Kết thúc hội nghị các đại biểu tham dự hội nghị đã nắm được những kiến thức cơ bản về công tác dân số trong tình hình mới; các kiến thức kỹ năng về tuyên truyền, vận động; quản lý dân số tại cơ sở./.

Trần Xuân Hưng - Phòng Dân số và truyền thông

 

 

Người đăng: admin