GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA TRAO QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NHẬN CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Ngày đăng: 1/23/2019

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA TRAO QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NHẬN CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Sáng ngày 06/3/2019, Tại Trung Tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, ông Đặng Bá Nhiên – Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Hiệp Hòa đã trao Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Giấy chứng nhận công nhận 13 xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020.
Làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động y tế, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo các trạm y tế cơ sở duy trì, giữ vững các tiêu chí Quốc gia về y tế. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương hoàn thành tiêu chí y tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Năm 2018, huyện Hiệp Hòa có 13 xã đã đến hạn thẩm định lại Bộ tiêu chí sau 03 năm được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 gồm các xã: Lương Phong, Hoàng Lương, Hoàng An, Thanh Vân, Thị trấn Thắng, Đức Thắng, Danh Thắng, Châu Minh, Đoan Bái, Hoàng Thanh, Quang Minh, Thái Sơn và Hợp Thịnh. 
Tại 13 xã đã được UBND tỉnh công bố đạt Bộ tiêu chí năm 2015, Đảng ủy, HĐND và UBND xã đã ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề xây dựng, giữ vững xã đạt Bộ tiêu chí hàng năm. UBND các xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể đến các ban ngành và các tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã hàng năm theo kế hoạch của UBND huyện; trong công tác chỉ đạo đã có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Kế hoạch được xây dựng đã bám sát vào các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, có giao nhiệm vụ cho các ban ngành của địa phương.
Sau 03 năm được công nhận, trạm y tế các xã đã xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp với đầy đủ các phòng chức năng, đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng được nhu cầu về chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Các chương trình y tế đã được các Trạm Y tế xã tổ chức triển khai tương đối tốt, công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên. Các trạm luôn duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực trạm 24/24 giờ, đảm bảo xử trí, cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân, trung bình mỗi tháng trạm y tế xã thăm khám chữa bệnh cho khoảng từ 300 đến 500 lượt bệnh nhân.
Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được các Trạm Y tế xã triển khai có hiệu quả. Các trạm đã chủ động phân công cán bộ và thông qua đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, bản thường xuyên kiểm tra từng hộ gia đình, từng thôn bản để tuyên truyền, vận động nhân dân cách phòng chống các bệnh như: sốt rét, HIV/AIDS, suy dinh dưỡng,... Đặc biệt là tư vấn cho người dân nắm được các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 
Thời gian tới, các trạm tiếp tục phát huy vai trò tham mưu; duy trì tốt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; duy trì tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát các loại dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân./.
Người đăng: admin

BÀI VIẾT CÙNG THỂ LOẠI