BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI TTYT HIỆP HÒA

Ngày đăng: 11/28/2019

BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI TTYT HIỆP HÒA

BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
CSKCB:  TYTY huyện Hiệp Hòa
STT Tên dịch vụ  Giá xã hội hóa   Giá BHYT 
1 Khám Răng hàm mặt                                 34,500                                 34,500
2 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới                               158,000                               158,000
3 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                               565,000                               565,000
4 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                               565,000                               565,000
5 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                               925,000                               925,000
6 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay                               925,000                               925,000
7 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy                               925,000                               925,000
8 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy                               925,000                               925,000
9 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ                               337,000                               337,000
10 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay                               565,000                               565,000
11 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay                               565,000                               565,000
12 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy                               565,000                               565,000
13 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                               565,000                               565,000
14 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                               795,000                               795,000
15 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy                               795,000                               795,000
16 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy                               795,000                               795,000
17 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                               795,000                               795,000
18 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                               422,000                               422,000
19 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy                               422,000                               422,000
20 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục                               334,000                               334,000
21 Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy                               565,000                               565,000
22 Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội.                               565,000                               565,000
23 Điều trị tuỷ răng sữa                               382,000                               382,000
24 Điều trị tuỷ răng sữa                               271,000                               271,000
25 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy                               565,000                               565,000
26 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy                               565,000                               565,000
27 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia  chân răng                               342,000                               342,000
28 Thuỷ châm điều trị đau răng                                 66,100                                 66,100
29 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement                               337,000                               337,000
30 Phục hồi cổ răng bằng Composite                               337,000                               337,000
31 Nhổ răng sữa                                 37,300                                 37,300
32 Nhổ chân răng sữa                                 37,300                                 37,300
33 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement                                 97,000                                 97,000
34 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement                               247,000                               247,000
35 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite                               247,000                               247,000
36 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam                               247,000                               247,000
37 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam                                 97,000                                 97,000
38 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser                               247,000                               247,000
39 Nhổ chân răng vĩnh viễn                               190,000                               190,000
40 Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng Laser                               337,000                               337,000
41 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam có sử dụng Laser                               247,000                               247,000
42 Lấy cao răng                               134,000                               134,000
43 Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL                            2,654,000                            2,654,000
44 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)                                 58,300                                 58,300
45 Chụp đáy mắt không huỳnh quang                               213,000                               213,000
Người đăng: admin