Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tuyến xã, thị trấn

Ngày đăng: 10/8/2020

Ngày 07/10/2020, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS cho đội ngũ cán bộ tuyến xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Văn Việt - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện; đồng chí Trần Xuân Thanh - Trưởng khoa HIV/AIDS, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và gần 200 đại biểu là cán bộ Trạm y tế; các đồng chí là bí thư, trưởng thôn, trưởng một số ngành, đoàn thể thôn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được nghe Thạc sỹ Trần Xuân Thanh - Trưởng khoa HIV/AIDS, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang truyền đạt một số nội dung về tầm quan trọng của tuyến xã, thị trấn trong phòng chống HIV/AIDS; Tổ chức, quản lý hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại xã, thị trấn; Huy động cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS; Thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống HIV/AIDS; Hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao; Hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; Giám sát dịch HIV và theo dõi hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại tuyến xã.

Trong chăm sóc sức khỏe nói chung và trong công tác phòng, chống HIV/AIDS nói riêng, các hoạt động tại tuyến xã có vai trò hết sức quan trọng vì đây là tuyến cuối cùng triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn cũng như các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đến từng hộ gia đình và từng người dân. Thông qua hội nghị các đại biểu nắm rõ được những quan điểm của Đảng và Nhà nước hiện nay về phòng, chống HIV/AIDS cũng như những quy định của pháp luật mà chủ yếu là Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS tại tuyến xã và cộng đồng. Điều này hết sức quan trọng giúp cho cán bộ quản lý và cán bộ triển khai các chương trình phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã cập nhật đầy đủ những quy định và hướng dẫn về công tác phòng, chống HIV/AIDS có liên quan để tuân thủ.

Người đăng: admin