TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIAO BAN TRỰC TUYẾN ĐẾN TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

Ngày đăng: 8/10/2020

Là huyện đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cán bộ Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa được tham dự hội nghị giao ban định kỳ hàng tháng với Trung tâm Y tế huyện thông qua hệ thống giao ban trực tuyến. Không phải đi lại nhiều, tất cả cán bộ trạm y tế cùng tham dự một cuộc họp giao ban; mọi công việc được triển khai nhanh chóng, hiệu quả; tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần cải cách hành chính. Đây chính là sự nỗ lực cố gắng của Ban Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với làn sóng dịch COVD-19 mới, cả nước chung sức phòng, chống dịch thì việc đẩy mạnh họp trực tuyến cũng là một giải pháp phòng dịch hiệu quả.

Là một đơn vị có số lượng cán bộ, viên chức, nhân viên lao động đông (gần 500 cán bộ), 21 khoa, phòng và 25 trạm Y tế xã, thị trấn; việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách cũng như nhiệm vụ chuyên môn đến toàn thể cán bộ gặp nhiều khó khăn; nhiều xã đường giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách từ xã đến Trung tâm xa; để tham dự cuộc họp tại huyện cán bộ Trạm Y tế đi lại hết sức vất vả; chưa kể những cuộc họp kéo dài, phát sinh chi phí. Bên cạnh đó số lượng đại biểu tham dự các cuộc họp giao ban cũng hạn chế; do vậy các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc đến với nhân viên Trạm Y tế xã chậm hơn. Từ thực tế đó, với quyết tâm “Biến khó khăn thành cơ hội phát triển” Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa đã quyết định đầu tư, lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến. Bước đầu mới chỉ đầu tư lắp đặt tại điểm cầu Trạm Y tế các xã Webcam, Loa Microlad, Microphone, cài đặt cấu hình kết nối máy tính và modem, hệ thống đường truyền…

Sau thời gian ngắn tích cực triển khai, bố trí nguồn kinh phí, hợp đồng với Trung tâm công nghệ thông tin viễn thông tỉnh Bắc Giang để lắp đặt hệ thống; hướng dẫn sử cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại Trạm Y tế các xã. Hội nghị giao ban giữa Trung tâm Y tế huyện với Trạm Y tế các xã, thị trấn tháng 8 năm 2020 được tổ chức vào ngày 06/8/2020 đã trở thành dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa; tất cả các điểm cầu tại huyện và xã được khai thông và hoạt động ổn định và Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa trở thành huyện đầu tiên của cả tỉnh hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến đến Trạm Y tế cấp xã.

Theo đánh giá chi phí lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến không quá lớn (chỉ trên 100 triệu đồng) nhưng lợi ích mang lại là hết sức lớn. Ngoài việc tiết kiệm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian triển khai các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ Trạm Y tế các xã, thậm trí tiến tới cả nhân viên y tế - dân số thôn, tổ dân phố đều được tham dự họp nên nhận thức từng bước được nâng lên. Kết quả đó thể hiện dõ quyết tâm của Ban Chi ủy, Ban giám đốc Trung tâm trong ứng dụng công nghệ thông tin vào lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay tại một số xã do tín hiệu đường truyền kém, phòng họp chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có màn hình lớn, công tác bảo quản, vận hành còn nhiều bất cập; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại Trạm Y tế chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu nên cũng gặp nhiều khó khăn trong vận hành hệ thống. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới Trung tâm Y tế huyện sẽ phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin viễn thông tỉnh Bắc Giang mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ Y tế xã về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin mới; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng ngày càng cao yêu cầu sử dụng hình thức giao ban trực tuyến.

Được biết, thời gian tới ngoài việc tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ hàng tháng; Trung tâm Y tế huyện sẽ triển khai các hội nghị chuyên đề theo hình thức trực tuyến để tạo thuận lợi nhất cho cán bộ cơ sở./.

Một số hình ảnh tại buổi giao ban trực tuyến:

Người đăng: admin